Hondje
 
Opwekking 598 
Machtig Heer, grote Verlosser,
iedere dag kneden Uw Handen
mijn leven als klei
 Profila soins   HKZ

De inwonenden hebben ieder de beschikking over een, naar eigen inzicht in te richten ruime kamer met eigen douche en toilet. Naast een bed is er ruimte voor bv. tafel, stoel, kast, bureau etc. Tijd gelimiteerd internet met content-filtering en tijd/kanaal instelbare TV- aansluitingen, zijn aanwezig.

Er is ook een gezamenlijke woonkamerruimte, alle bewoners dragen hierin hun verantwoording om de boel aan kant te houden.

Als onderdeel van het zelfstandig wonen wordt iedere bewoner ingeroosterd voor assistentie in het corvee. Hierin is geen keuze, iedereen doet mee.

De maaltijden worden op gezette tijden gezamenlijk met alle bewoners in de eetkamer genuttigd.
Indien bewoners op enige wijze geen verenigingsleven aan kunnen, zal getracht worden hierin op andere wijze te voorzien, dit geldt evenzo voor enige beweging en sportiviteit.

Begeleid wonen

De apart, achter slot bewaarde medicatie wordt onder toezicht op gezette (door ouders/verzorgers/artsen afgesproken) tijden ingenomen.

Begeleiding wordt overdag en 's avonds gegeven, 's nachts is er slaapwacht.

Bernisser Handen, woonvoorziening voor jongeren en jongvolwassenen. Woonvoorziening, dagbesteding en buitenschoolse begeleiding voor jongeren en jongvolwassenen met ADHD en aanverwant autisme. Woonvoorziening, dagbesteding, buitenschoolse, begeleiding, jongeren, jongvolwassenen, ADHD, autisme, psychische aandoening, verstandelijke beperking, christelijk