Hondje
 
Opwekking 598 
Machtig Heer, grote Verlosser,
iedere dag kneden Uw Handen
mijn leven als klei
 Profila soins   HKZ

Jongeren met ADHD, hechtingsstoornis en Autisme Spectrum Stoornissen (ASS) met een passend Zorg Zwaarte Pakket. Iedere diagnose vraagt zijn eigen benadering en/of aanpak, daarom een uitgebreide kennismaking, we streven naar een zo groot mogelijk succes.
Thuis wonen kan een sterke wissel trekken op relaties binnen het gezin. Uit huis laten gaan is dan soms een niet te aan ontkomen stap. Wij bieden dan een ‘verantwoorde’ woonomgeving waar men uit huis, toch thuis kan wonen. Afgestemd op de behoeften van de jongeren, zonder ongewenste prikkels! Wij putten uit jarenlange ervaring en bezitten de nodige kennis met de problematiek met en rond de doelgroep.

Het huis

We geven de voorkeur aan een persoonlijk informatie-gesprek, u vult het aanvraagformulier in en wij nemen contact met u op.

Onze woongroep bestaat uitsluitend uit jongeren van het mannelijk geslacht, dit omdat de problematiek zich vaak bij hen voordoet en pubbers van verschillend geslacht kan al snel tot ongewenste situaties leiden.

ASS is de afkorting van Autisme Spectrum Stoornissen, een groep ontwikkelingsstoornissen. Deze stoornissen uiten zich in verschillende (vooral sociale) problematiek. Van hieruit zijn er vaak gedragsstoringen, hieronder vallen onder andere;

ADHD is de afkorting van Attention Deficit Hyperactivity Disorder (in het Nederlands; aandachts- en concentratiestoornis met hyperactiviteit).

Reactieve hechtingsstoornis, soms afgekort als RHS, is een psychische aandoening die in de DSM-IV was ingedeeld bij de stoornissen die meestal voor het eerst op zuigelingenleeftijd, kinderleeftijd of in de adolescentie gediagnosteerd worden. De aandoening ontwikkeld zich in de eerst vijf levensjaren. De DSM-IV onderscheidt het geremde (waakzaam, terughoudend) en het ontremde type (gebrek aan onderscheid). 

De aan onze zorg toevertrouwde mensen leren omgaan met hun psychiatrische beperking(en).

In een huiselijke ambiance bieden wij structuur, acceptatie, sociale- en inzichtontwikkeling, waardoor algemene participatie in de samenleving mogelijk wordt.

Bernisser Handen, woonvoorziening voor jongeren en jongvolwassenen. Woonvoorziening, dagbesteding en buitenschoolse begeleiding voor jongeren en jongvolwassenen met ADHD en aanverwant autisme. Woonvoorziening, dagbesteding, buitenschoolse, begeleiding, jongeren, jongvolwassenen, ADHD, autisme, psychische aandoening, verstandelijke beperking, christelijk