Hondje
 
Opwekking 598 
Machtig Heer, grote Verlosser,
iedere dag kneden Uw Handen
mijn leven als klei
 Profila soins   HKZ

Vanuit onze Christelijke identiteit streven we naar een rustige, respectvolle en vriendelijke woonomgeving, dagbesteding en buitenschoolse begeleiding.

We willen de zaken helder en simpel houden, beknopt ziet het er zo uit;

Dieren

Krachttermen, vloeken, schelden, schuttingtaal, verwensingen en extremistische uitingen bouwen niets, het breekt af.

Onnodig en ongewenst lichamelijk contact wordt gemeden, zo heeft iedereen ruimte.

Iedereen heeft zijn/haar eigen verhaal, karakter en persoonlijke achtergrond, respect voor elkaar.

Iedereen doet zijn/haar best het elkaar naar de zin te maken en houdt zich aan gemaakte afspraken.

 

Bernisser Handen, woonvoorziening voor jongeren en jongvolwassenen. Woonvoorziening, dagbesteding en buitenschoolse begeleiding voor jongeren en jongvolwassenen met ADHD en aanverwant autisme. Woonvoorziening, dagbesteding, buitenschoolse, begeleiding, jongeren, jongvolwassenen, ADHD, autisme, psychische aandoening, verstandelijke beperking, christelijk