Hondje
 
Opwekking 598 
Machtig Heer, grote Verlosser,
iedere dag kneden Uw Handen
mijn leven als klei
 Profila soins   HKZ

Kwaliteit is een breed begrip, zoals kwaliteit van wonen maar ook kwaliteit van begeleiding en nog zoveel meer.
Met name de kwaiteit van wonen en begeleiding hebben we gewaarborgd, doordat we HKZ zijn gecertificeerd.

Het zijn structuren die eraan bijdragen ons continu te verbeteren en geen zaken in stand houden die niet van toegevoegde waarde zijn.

Daarnaast mag worden gerekend op een grote betrokkenheid, we denken in mogelijkheden en kansen.

Begeleid wonen

Klachten kunnen er altijd komen. Wij denken dat klachten, kansen bieden. Wij krijgen hierdoor de gelegenheid om te ontwikkelen en verder te verbeteren.
Voorkomen is natuurlijk altijd beter dan genezen, daarom is er een regelmatig bewonersoverleg en houden we ouderavonden. Natuurlijk kan er zich tussentijds een klacht voor doen.
Klachten worden altijd serieus genomen, besproken in een teamoverleg en teruggekoppeld.
Is er een klacht? dan kan deze schriftelijk worden ingediend, direct bij Ed en Ria of gericht zijn aan onze vertrouwenspersoon de heer J. van Egmond.

Bernisser Handen, woonvoorziening voor jongeren en jongvolwassenen. Woonvoorziening, dagbesteding en buitenschoolse begeleiding voor jongeren en jongvolwassenen met ADHD en aanverwant autisme. Woonvoorziening, dagbesteding, buitenschoolse, begeleiding, jongeren, jongvolwassenen, ADHD, autisme, psychische aandoening, verstandelijke beperking, christelijk