Hondje
 
Opwekking 598 
Machtig Heer, grote Verlosser,
iedere dag kneden Uw Handen
mijn leven als klei
 Profila soins   HKZ

Hoe wordt de financiering van begeleiding en wonen geregeld? De kosten voor huur, service, verzorging en maaltijden. Welke kosten betaalt u altijd zelf? U wilt extra ondersteuning?

Dieren

Het PGB wordt geïndiceerd aan de hand van recente onderzoeken en de daaruit voortvloeiende hulpvraag. Indicatie geschied door jeugdzorg of CIZ, U bepaald zelf hoeveel en welke zorg u inkoopt en bij wie u dat wilt doen.

Voor vragen waar geen pasklaar antwoord op gegeven kan worden en zeker voor zaken die niet publiekelijk behandeld worden, kunt u contact met ons opnemen. En als u wilt komen kijken, is dat mogelijk.

Dan we gaan er rustig voor zitten en zullen trachten u te helpen met uw vragen of een vereniging / stichting / platform aanreiken waar u verder kunt.

Zorg In Natura, u bent door jeugdzorg of CIZ geïndiceerd voor een ZZP (Zorg Zwaarte Pakket). De financiering wordt alleen gedaan aan AWBZ erkende instellingen. De te leveren zorg/begeleiding is minstens overeenkomstig de indicatie.

Wonen inclusief begeleiding bij Bernisser Handen is alleen mogelijk met ZIN.

Bernisser Handen, woonvoorziening voor jongeren en jongvolwassenen. Woonvoorziening, dagbesteding en buitenschoolse begeleiding voor jongeren en jongvolwassenen met ADHD en aanverwant autisme. Woonvoorziening, dagbesteding, buitenschoolse, begeleiding, jongeren, jongvolwassenen, ADHD, autisme, psychische aandoening, verstandelijke beperking, christelijk