Hondje
 
Opwekking 598 
Machtig Heer, grote Verlosser,
iedere dag kneden Uw Handen
mijn leven als klei
 Profila soins   HKZ

Voor de schoolgaande kinderen / jongeren behorend tot de doelgroep bieden we de mogelijkheid tot buitenschoolse begeleiding, maandag t/m donderdag tot 19.00 uur. Begeleidingvorm is gericht op behouden en/ of vergroten van sociale vaardigheden.

Voor hen zijn er speel- en spelmogelijkheden zowel binnenshuis als buitenshuis.

Desgevraagd wordt bij het plannen van huiswerk begeleiding geboden.

Begeleid wonen Begeleid wonen Begeleid wonen
Bernisser Handen, woonvoorziening voor jongeren en jongvolwassenen. Woonvoorziening, dagbesteding en buitenschoolse begeleiding voor jongeren en jongvolwassenen met ADHD en aanverwant autisme. Woonvoorziening, dagbesteding, buitenschoolse, begeleiding, jongeren, jongvolwassenen, ADHD, autisme, psychische aandoening, verstandelijke beperking, christelijk